Karin Nygaard
Karin Nygaard

Karin Gundersen Nygaard was born and raised in the tiny Mediterranean island of Malta. Daughter to a Maltese mother and a Norwegian father, she grew up as a ‘local foreigner’ her entire life. Feeling Maltese or foreign paid no importance since the Maltese people are very warm and friendly to both locals and foreigners alike. In fact, she considers herself European, and a citizen of the world. She loves travelling and adventures, and is fascinated with different cultures, religions and languages. She is also drawn to helping others, which is a fundamental part of her daily life.


Karin Gundersen Nygaard twieldet u għexet f’Malta, gżira ċkejkna fil-Mediterran. Bint ta’ omm Maltija u missier Norveġiż, trabbiet bħala ‘barranijja lokali’ ħajjitha kollha. Ma kinitx ta’ importanza tħossiex lokali jew barranijja peress li l-poplu Malti tilqa’ kemm nies lokali kif ukoll barranin bl-istess mod. Fil-fatt, hi tħossha Ewropea, u ċittadina tad-dinja. Hija tħobb issiefer u l-avventura, u taffaxxina ruħha b’kulturi, reliġjonijiet u lingwi differenti. Hija għandha ġibda lejn dawk li għandhom bżonn l-għajnuna, u dik hija parti fundamentali tal-ħajja tagħha ta’ kuljum.


Share this post or support us and become part of Wiċċna.

You can read more here on our crowdfunding-site: Wiċċna – Zaar

Share this post